Hallo, (scroll down for English)

Mijn naam is Greetje van Son geboren in 1950. Ik woon in Waalre een dorp bij Eindhoven, in de omgeving van bos en hei. 

Sinds 2010 ben ik serieus bezig met fotografie. Dat wil zeggen, ik kijk bewust naar licht, compositie en scherpte/diepte om zodoende tot een foto te komen met meer zeggingskracht. 

Ik werk momenteeel met een Sony A7 mark III. Een opsomming van al mijn werkmateriaal vind je onder het kopje 'Foto apparatuur'.

Ik ben begonnen als autodidact en heb veel geleerd door naar het werk van andere fotografen te kijken en door zelf veel te fotograferen. In julie 2014 ben ik succesvol afgestudeerd aan Fotovakschool in Boxtel.

Veelzijdigheid is mijn kenmerk, maar ik loop bijzonder warm voor moderne architectuur, macrofotografie, landschapfotografie en kleinschalige concertfotografie. Details en lijnen vind ik bijzonder boeiend en die zul je dan ook terugvinden in mijn werk.

Juli 2019, sinds kort heb ik mijn werk uitgebreid met fine-art fotografie. Over architectuur en fine art heb ik verscheidene lezingen gegeven.

Ben je hierin geinteresseerd of in een specifieke foto en/of een specifieke foto-opdracht, dan kun je ten alle tijde contact met mij opnemen.

Dank voor je belangstelling.

met vriendelijke groet,

Greetje van Son

vansonphotography

Hey,

My name is Greetje van Son, born in 1950. I live in Waalre, a village near Eindhoven, nearby the vicinity of woods and heath.

Since 2010 I have been seriously engaged in photography. That is to say, I consciously look at light, composition and sharpness / depth in order to arrive at a photo with more eloquence.

I am currently working with a Sony A7 mark III. You can find a list of all my work materials under the heading 'Photo equipment'.

I started out as an autodidact and learned a lot by looking at the work of other photographers and by photographing a lot myself. In July 2014 I successfully graduated from the Fotovakschool in Boxtel.

Versatility is my hallmark, but I am particularly passionate about modern architecture, macro photography, landscape photography and small-scale concert photography. I find details and lines particularly fascinating and you will find them in my work.

July 2019, I recently expanded my work with fine-art photography. I have given several lectures on architecture and fine art.

If you are interested in this or in a specific photo and / or a specific photo assignment, you can contact me at any time.

Thank you for your interest.

best regards,

Greetje van Son

vansonphotography